Aktivitet

Hallingby barnekor

Onsdager 16:30-18:00, Hval kirkestue
Gratis middag 16:30, øvelse fra 17:00
Bare å stikke innom!
Oppstart 21. august

Nes ungdomskor

Torsdager 14:15-15:15, Nes kirke
Bare å stikke innom!
Oppstart (Tid kommer)

Hval kirkeforening

Første torsdag i måneden 18:00, Hval kirkestue
Lodd, underholdning, sveler og kaffe :)
Bare å stikke innom!

Olsok på Nes

29. juli hvert år