Ringerike prosti og fellesråd > Fellesrådet > Fellesrådssaker

Nyheter fra Fellesrådet

Ledige stillinger som kirketjener

     Les mer...

Her kan du lese det Kirkebladet for hele Ringerike

Følg linken     Les mer...

Medlemmer av Ringerike kirkelig fellesråd 2015-19

Les mer her:    Les mer...

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid

hilsen alle menigheter og ansatte    Les mer...

Tangestuen fortsetter som leder av kirkelige fellesråd

Torbjørn og Kari fortsetter som leder og nestleder    Les mer...

Pilegrimenes og ledens dag

markeres på Toten 11. og 12. juni    Les mer...

Kirkebladet fra Hønefoss menighet ligger på nett

Har du ikke fått det i postkassen - les det her    Les mer...

Sosialt og åndelig fellesskap

på pilgrimsvandring!    Les mer...

Søndagsvandring i trivelig lag

På Pilgrimens dag - på søndag 5, juni    Les mer...

Søndag 29. mai 2016 en høytidsdag i Hønefoss

Grunnsteinsnedleggelse for Himmeltrærne    Les mer...