Godt liv - hele livet!

image

Godt liv – hele livet

En kursserie over 6 kvelder om menneskeverd, helse og livskvalitet.

Sted: Ullerål kirke

Tid: Mandager kl. 18.30-21.15

 

Informasjon: Tunsberg bispedømmeråd har i mange år arrangert kurs for helse- og omsorgsarbeidere og kirkelig tilsatte - om menneskeverd, helse og livskvalitet. Det er fjerde gangen kurset arrangeres på Ringerike, og det er alltid god deltakelse og mange interesserte. Kurset er gratis. Deltakerne betaler kun for bevertning. Takket være økonomisk støtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse, gis nå dette kurstilbudet til Ringerike! Komiteen består av representanter fra Tunsberg bispedømmekontor, Ringerike prosti, Ringerike kommune og Hole kommune.

 

Programinnhold:

Mandag 12. oktober: Åpning og presentasjon av kursserien. Prost Kristin Moen Saxegaard samtaler med Geir Lippestad om temaet «Forsoning som livserfaring».
Kristin Moen Saxegaard holder foredrag med tema «Helse/kirke – omsorg for hele mennesket».
Geir Lippestad holder foredrag om kursseriens hovedtema: «Menneskeverd, helse og livskvalitet».
I tillegg er det musikalsk innslag og bevertning hver kveld.

 

19. oktober: Sykepleier og foredragsholder Safia Abdi Haase: «Mitt møte med Norge» og «Flerkulturell utfordring»

26. oktober: Filmskaper Margreth Olin: «Ømhet for menneskeverdet». Hun vil vise klipp og kommentere innholdet i flere av filmene sine.

2. november: Psykolog og generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon: «Psykisk helse» «Sunnere, og lykkeligere!?..»
9. november: Filosof Henrik Syse: «Godt liv – hele livet!?» og tema: «Ulike utganger av livet» I samarbeid med sykehusprest Marie Lyngseth og Lisbeth Engen fra palliativt team.

16. november: Bedriftslege Magnar Kleiven: «Begeistring og livsglede» «Går det an å bestemme seg for å ha det bra?»

 

Vi har noen ledige plasser, så ta kontakt dersom du er interessert i å delta på kursserien. Kursbevis gis ved deltakelse på 4 av 6 kvelder.

Påmelding til diakon Helga Victoria Aas Johnsen, innen fredag formiddag: helga.johnsen@ringerike.kirken.no

Foto: Møkkalasset fyr Holmesund, Roar Olsen

07.10.2015


Del denne artikkel på e-post