Geir Lippestad i Ullerål kirke mandag 12. oktober

image

Foto: Fotograf Kilian Munch.

Mandag 12. oktober starter kurset Godt liv - hele livet i Ullerål kirke kl. 18.30. Kursserien arrangeres av Tunsberg bispedømmeråd i samarbeid med kommuner og menigheter i RIngerike og Hole. 
Det er er prost Kristin Moen Saxegaard som entrer talerstolen først og holder foredrag om temaet; Helse / kirke - omsorg for hele mennesket. Kristin har også en del spørsmål til neste deltaker, Geir Lippestad. Geir Lippestad vil tale om temaet Forsoning som livserfaring. Menneskeverd, helse og livskvalitet, - grunnleggende verdispørsmål. 

Kursserien som går over seks mandager er henvendt til mennesker som arbeider innen helse og omsorgssektorene og mange er påmeldt allerede. Men Ullerål kirke rommer mange mennesker og det er plass til flere som ønsker å få med seg spennende foredrag hver mandag. 

Det er åpen inngang og vi håper at dere kan komme i god tid. Det blir musikalske innslag innledningsvis og i forbindelse med pause og bevertning. 
Kursserien er gratis, men bevertningen koster kr. 50,- for mat og kaffe. 

Hjertelig velkommen til en spennende aften med gode ord alle kan ta med seg til morgendagens komme...
09.10.2015


Del denne artikkel på e-post