Menneskeverd - helse og livskvalitet

image

Innlegget i Ringerikes Blads nettsider er forfattet av Pål Trygve Mannsverk.Vi kommer tilbake med en bredere dekning av Geir Lippestads innlegg i åpningsforedraget i Godt liv - hele livet!

Geir Lippestad i Ullerål kirke:
Hvis man tenker at noen er mindre verdt enn andre - bør man holde kjeft!

Hva sier man til noen som har mistet et barn? Det ble et av temaene i Ullerål kirke mandag kveld.

Det var umulig å komme utenom 22. juli 2011 da massemorderens forsvarer Geir Lippestad kom til Ullerål kirke for å snakke om blant annet forsoning. I en full kirke satt rundt 300 tilhørere, mange av dem helse- og omsorgsarbeidere fra Ringerike, Hole og Jevnaker.

Noen av dem gjorde en stor innsats etter terrorangrepet. Prost Kristin Moen Saxegaard var også med og hjalp pårørende på Sundvolden Hotel.

– Går det an å tilgi en som Breivik? spurte hun.

Veien tilbake

I uke etter uke satt Lippestad ved siden av Anders Behring Breivik i retten. Avstanden til de dreptes foreldre var omtrent så kort som til første rad i kirken, og advokaten ble veldig imponert over at de klarte å sitte rolig så nær morderen.

– Jeg tror det sterkeste de kunne gjøre var å sitte stille og la rettssikkerhet og menneskeverd være talende. Det var det han ønsket å knuse, sa han.

Torgeir Stensrud, som nylig døde, gjorde inntrykk på Moen Saxegaard da hun møtte ham i vår. Stensrud kom på hennes kontor for å fortelle om «Veien tilbake», et prosjekt for rusmisbrukere som han hadde engasjert seg i etter å ha blitt dømt for finanssvindel.

– Han hadde blitt tvunget til å endre kurs og var takknemlig for soningen, sa hun, noe forsvarsadvokaten kjente igjen fra egne klienter.

Mistet et barn

Lippestad har selv opplevd en personlig krise: Han mistet et barn. Hadde han noen råd til hvordan en hjelpearbeider burde møte ham? Advokaten trodde at all oppmerksomheten rundt 22. juli skapte forventninger blant pårørende som nesten var umulig å innfri.

– Da vi mistet vårt barn hjemme, ble jeg positivt overrasket over å få hjelp etterpå.

– Kan man si noe feil? spurte prosten.

– Ja, men de helsearbeiderne som jeg møtte, sa ikke noe feil, sa han og mente at man ikke får gjort stort galt ved å ha respekt for alles menneskeverd.

Hans datter var funksjonshemmet. Men når noen sier: «Det var kanskje like greit. Hun var jo så syk» må en ellers fredelig mann holde knyttnevene bak på ryggen.

– Hvorfor skulle ikke hennes liv være like mye verdt som andres? Hvis man glemmer menneskeverdet og tenker at noen er mindre verdt enn andre, bør man holde kjeft, framholdt Lippestad.

Han hadde for øvrig et mellommenneskelig råd om å lytte til andre, som kan ha noe å si til deg som menneske.

– I ekteskapet, for eksempel, hender det jo absolutt at kona di har noe fornuftig å si!

Fikk ta imot

"Godt liv – hele livet" er en kursserie over seks kvelder om menneskeverd, helse og livskvalitet. Diakonirådgiver Terje Lund lovet helsearbeiderne at de skulle få senke skuldrene i en travel hverdag.

– Dere skal ikke prestere noe som helst; dere skal bare få ta imot, sa Lund, og det satte ni omsorgsarbeidere fra Sokna pris på.

To til var påmeldt, men de måtte på vakt første kveld.

– Vi sitter og tenker samtidig som vi hører. Dette er veldig fint å høre på, sa Anne Bergan, som ikke bare satte pris på Lippestad, men også prostens betraktninger.

Den norske kirke og Ringerike og Hole kommuner er arrangører, og senere i serien kommer blant andre filmskaper Margreth Olin til Ringerike.

– Går det an å bestemme seg for å ha det bra? er ett av spørsmålene som vil bli tatt opp.

13.10.2015


Del denne artikkel på e-post