Nytt menighetsråd i Hønefoss

Nytt menighetsråd i Hønefoss

image

Det nye menighetsrådets i Hønefoss er klart for å brette opp ermene og ta fatt på oppgavene til det beste for menigheten i Hønefoss.
En spennende fireårsperiode venter de nye åtte medlemmer.

Lene Hallsteinsen ble valgt til leder og Roar Olsen blir nestleder.
Roar blir også Hønefoss menighets rådsmedlem i Ringerike kirkelige fellesråd.
Han har også ansvaret for å koordinere i forbindelse med byggingen av nye Hønefoss kirke.
Sekretær ble Egil Håvard Lindsjørn og kasserer Stein Espe.
Øvrige menighetsrådsmedlemmer er Bjørn Eskild Johansen, Monica Høgset Schjeldrup,
Svein Hillesund og Katrine Øhren Kjos. Første valgte varamann er Harald Kollstrøm. 

21.10.2015


Del denne artikkel på e-post