Jubileumsgudstjeneste i Norderhov

Jubileumsgudstjeneste i Norderhov

image

Prost Kristin Moen Saxegaard fortalte fra prekestolen i ettermiddag, - på dagen for 300 års jubileet etter slaget ved Norderhov at; - vi har snakket en del sammen her i staben, hvilket ord vi skal bruke på en slik dag. Kan vi kalle det fest når vi minnes en krig, mange unge gutter falt? Mens markering er jo litt smått når saken handler om en viktig hendelse i vår historie som bidro til at 11-års krigen mellom Danmark – Norge og Sverige fikk en kraftig dreining og detter dette gikk det mot slutten for krigen og Norge ble likevel ikke underlagt den sterkere makten Sverige.

-Og det gjør jo ikke saken enklere når min gode kollega og sogneprest Marie Lyngseth her i Norderhov, er svensk. Kanskje er dette krigens vesen. At det ikke finnes noen glad seier, at det ikke finnes vinnere og at vi alltid bryr oss om noen på den andre siden.

Det var nesten en nesten fullsatt middelalderkirke ved gamle Norderhov Prestegård som inviterte til Jubileumsgudstjeneste, på dagen, 300 år etter slaget ved Norderhov, nærmere bestemt, andre påskedag 28. mars 2016.

Åpningen ved klokker Helge Gjevestad

Klokker Helge Gjevestad åpnet med følgende ord, - fredsproklamasjonen:

Kongers sendmenn!  Gode borgere!  Hør etter!

Stridens sverd har falt til jorden. Korslagte liljer ligger foran Herrens alter.

Det hersker fred mellom rikene. Tiden har kommet da vi skal hedre våre helter Og minnes våre falne .

Dette utropet ble brukt i sentraleuropeiske land i middelalderen for å bekjentgjøre fred.

Inngangsprosesjon og preludium

Preludium startet og inngangsprosesjonen begynte sin vandring mot den vakre altertavlen i Norderhov kirke.
I prosesjonen kunne vi se det norske forsvarets utsendte, Fylkesmann i Buskerud, Visepolitisjef Petter Solberg, kommunale representanter fra Ringerike og Hole kommune og selvfølgelig sogneprest Marie Lyngseth og prost Kristin Moen Saxegaard.

Vakker barokk musikk

For anledningen var det innhentet musikere som spilte sammen med kantor Corinna Stamm. Vi hørte både barokkobo / blokkfløyte spilt av Johan Nicolai Mohn (for øvrig oppvokst på Tandberg gård), Barokktrompeten spilte Sebastian Haukås på, og barokkfagotten sørget Øyvind Luckow for å gi fra seg vellyd under kirkehvelvingene.

De tilstedeværende kultur, historie og kirkelige interesserte fikk salmesangen til å runge, vakkert og stemningsfullt når så mange gode sangstemmer fyller kirken.

Utdrag fra dagens preken

Kristin Moen Saxegaard fortalte videre i hennes preken at, - Anna Colbjørnsdatter visselig skal være bakgrunnen for Bjørnstjerne Bjørnsons diktstrofe i nasjonalsangen vår;  Ja vi elsker, hvor vi i tredje vers synger, - «Kvinner selv stod opp og strede, som om de vare menn».

Kristin trakk en del sammenligninger i hennes preken om vår egen hjemlige snarrådige og modige prestefrue Anna Colbjørnsdatter og Bibelens mange fortellinger om lignende hendelse. Om kvinner som var uten reel politisk makt og innflytelse i samfunnet, men som bar på stort mot og en god porsjon list, og som kanskje nettopp derfor, - ingen fryktet dem, og derfor kunne de utrette store ting.

-Krigens regler, at målet helliger middelet. At veien til målet kan ha store omkostninger. Krigens regler gjelder fortsatt, fortsatte prosten Kristin Moen Saxegaard, -  når unge gutter velger å bli terrorister og dreper tilfeldige, for å vekke og ryste en urettferdig verden. Når Europa og Norge stenger flyktningegrenser for å bevare godene i sitt eget lille lang og lar tilfeldige dø på den andre siden av gjerdet.

Dette er krigens regler. De blir vi utfordret til å ty til når det brenner. Hvis det brenner. Hvis vi selv er i ferd med å gå under, slik Anna opplevde i sin tid, og hun skjønte at plutselig hadde hun muligheten til å gjøre en forskjell.

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder, disse ordene får ny mening i lys av Jesus overgivelse, døde og oppstandelse. Påskens fortellinger om Jesus som vant over ondskap og død ved å overgi seg selv på et stakkarslig kors. Det er fortellingen som setter alle andre fortellinger i et nytt perspektiv. For hva hjelper det et menneske om vi vinner hele verden, men taper vår sjel?

Når skal vi kjempe, når skal vi stå opp for vår rett? Når skal vi hevne og når vi skal dele? Når skal vi manne og kvinne oss opp for å vise mot og tro på at den veien er den aller beste, det er ikke maktens vei. Det er kjærlighetens vei.

Undertegnede ønsker å gjøre oppmerksom på at det kun er utdrag av prostens preken vi leser her i disse spalter.

Etter gudstjenesten var det kransenedleggelse ved minnestenen for falne svensker og nordmenn.

Det ble lagt ned kranser fra både Den norske kirke og Det norske forsvaret.

Svenskestua på Ringerikes museum

Ringerike Museum, hadde gjort klar til gjestebud, musikk, foredrag og bespisning i Svenskestua. Det ble trangt om plassen inne bak tykke laftede tømmervegger, stua som ble bygget mange år før 1716.

Barokkmusikerne hadde funnet veien og tatt med seg sine instrumenter og ga oss alle tidsriktig musikk fra begynnelsen av 1700-tallet. Velspilt og spennende, musikk som man ikke hører til daglig.

Museumskonservator Preben L. Johannessen fortalte engasjert om Anne Colbjørnsdatter, Karl den 12. soldater. Litt om alt som skjedde her inne bak veggene og utenfor for tre hundre år siden. Selv om mange kanskje allerede har hørt historiene før var det et lydhørt publikum som satt trangt og var interessert i oppdatering av gamle kunnskaper.

Som Preben sa innledningsvis, - jeg skal i dag ta «stuttversjonen» av historien. Foredraget ble stadig avbrutt av vakre barokke musikalske stemninger fra de tre musikerne. Vi fikk gamle marsjer og stillhetstemninger.

Tilslutt denne dagen ble det servert krigssuppe og det var anledning til å bese krypten hvor Anne Colbjørnsdatter og hennes mann sogneprest Jonas Ramus ligger.

Tekst og foto: Roar Olsen


Vi vil på denne måte takke Forsvarets representanter for deltakelse ved denne historiske begivenhet. Takk til Forsvarets Stabsmusikk for utlån av stabsmusiker og barokktrompetspiller Sebastia Haukås.  Disse tre fotografier er tatt av Nils Skjørvold.

Les også: (kun for abonnenter Ring blad) ; http://www.ringblad.no/nyheter/anna-colbjornsdatter/norderhov/gudstjeneste-med-litt-krigshistorie-attat/s/5-45-210700

Eller Ringeriksavisa (for alle) http://ringeriksavisa.no/component/k2/item/990-markeringsgudstjeneste-i-norderhov

 

 

28.03.2016


Del denne artikkel på e-post