Ordførerpreken i Lunder kirke 1.mai

Ordførerpreken i Lunder kirke 1.mai

image

Tekst og foto: Roar Olsen.

Første maigudstjenesten i Lunder kirke på Sokna var en ny og annerledes opplevelse for en nesten fullsatt kirke. Prost Kristin Moen Saxegaard overlot talerstolen og dagens preken til Ringerike kommunes ordfører Kjell B. Hansen. Sjeldent har vel ordføreren vært så høyt hevet over kommunens innbyggere. Men hans ord brakte nærhet til medmennesket i oss og fortalte oss at det er paralleller i arbeiderbevegelsen og i den kristne bevegelse, som er samlet i et felleskap av rettferdighet, solidaritet og sosial tankegang.

-Fagbevegelse er samhold og samarbeid, slik er det også i den kristne tradisjon. Det er klare tekster i våre arbeidersanger, hvordan møter vi utfordringer i samfunnet i solidaritet. Sånn er det også på samme måte når vi synger salmer i kirken eller ved andre tilstelninger, fortsatte Kjell B. Hansen fra prekestolen.

Han kom også inn på krigen i Syria, flyktningenes farlige vandringer til et liv i fortvilelse, med håp om verdighet i livet. Ordføreren var stolt over Ringerikes rolle i flyktningmottaket, vi har allerede mange flyktninger boende her og flere kommer til i tiden fremover. Vi kan ikke ta inn alle som trenger nødhjelp, men vi skal være stolte av et samlet kommunestyre som står bak denne avgjørelse.

-I livet er det viktig med verdighet hvor vi må dyrke vennskap, utøve solidaritet, vise respekten for andre mennesker.

Sånn er det også med og i kirken, hvor man har noe ekstra å tro på, men utøvelse av de samme begreper er likt i begge leirer, enten det er arbeiderbevegelse / fagforeningen eller her vi nå er samlet, - i kirken. 

Det var ikke bare medmenneskelige ord vi fikk fra talerstolen på første mai, men vakker sang av barnegruppa i Lunder kirke under ledelse av Vigdis-Merete Rønning.

Organist Nikita Sirotenko hadde i dagens anledning tatt med seg de to øvrige musikere i Christiania kammergruppe, Milutin Petrovic på violin, trekkspill Vidar Frydenlund og Nikita på cello, og sammen ga denne trio oss vakre tonefølger ut i den første maidagen.

 

01.05.2016


Del denne artikkel på e-post