Ringerike kirkelig fellesråd søker etter sekretær og ungdomsarbeider

Ringerike kirkelig fellesråd søker etter sekretær og ungdomsarbeider

image

Foto: Roar Olsen

 

SEKRETÆR I 70-100 % STILLING

Ringerike kirkelige fellesråd har ansvaret for den lokale kirkes virksomhet på Ringerike. Fellesrådsområdet består av 10 sogn/menigheter, 10 kirker, 2 kapell og 11 kirkegårder.

Totalt er det 30 motiverte medarbeidere (22 årsverk) som får driften av kirken med dåp, konfirmasjon gudstjenesteliv og begravelse til å fungere.

For snarlig tiltredelse søker vi etter en sekretær i 70-100 % stilling. 

Stillingen vil være fordelt på 20% menighetssekretær for menighetene i Ådal, og 50%  ved administrasjonen til fellesrådet.  For en 6 måneders periode økes denne stillingen med inntil 30%.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Den daglige kontakten med publikum gjennom ekspedisjon, telefon og data.
 • Ansvar for kontormessige rutiner, som posttjeneste, arkiv og journalrutiner.
 • Ansvar for kunngjøringer og informasjon om gudstjenester og menighetens aktiviteter.
 • Oppdatere hjemmesiden til fellesrådet.
 • Føre kirkebøker m.v. etter de til en hver tid gjeldende bestemmelser.
 • Sekretærfunksjoner av felles administrativ karakter.
 • Journalføre kirkegårdsregister og fakturere festeavgifter
 • Fakturere avgifter i forbindelse med kirkelige handlinger.

   

 • Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum videregående skole i handel- og kontorfag.
 • God kunnskap om, og erfaring fra arbeid i Den norske kirke.
 • Har erfaring som nettredaktør.
 • Har kjennskap til kirkelige dataprogram (Ecclesia og Labora) eller lignende.
 • Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og løsningsorientert.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby et spennende og variert arbeid i et miljø som hele tiden er i utvikling.

Den norske kirke på Ringerike er samlokalisert med flere menighetskontorer, fellesrådets administrasjon og prostens stab. Den som ansettes vil derfor bli del av et større arbeidsfellesskap i Storgata 11, som består av 15 personer.

Stillingskode 5151, lønnssats 325 400-384 400, avhengig av ansiennitet. Det kreves medlemskap i Den norske kirke, jfr. Kirkeloven, § 9.  Arbeidstaker ansettes på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Kjetil Gjærde på telefon 416 49 292, eller ass.leder Torild Grøtåsen på telefon 950 18 188.

Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester, registreres på www.kirkejobb.no

Oppgi i søknaden hvilken stillingsstørrelse du foretrekker.

Søknadsfrist 24. mai 2016.


UNGDOMSARBEIDER
Ringerike kirkelige fellesråd har ansvaret for den lokale kirkes virksomhet på Ringerike. Fellesrådsområdet består av 10 sogn/menigheter, 10 kirker, 2 kapell og 11 kirkegårder. 
Totalt er det 30 motiverte medarbeidere (22 årsverk) som får driften av kirken med dåp, konfirmasjon gudstjenesteliv og begravelse til å fungere.

Fra ca. 15. august søker vi Ungdomsarbeider

knyttet til Ten Sing og MILK  i 20% stilling

Stillingen er en et engasjement til sommeren 2017, men det er mulighet til forlengelse.

Arbeidsoppgavene vil være:
•    Delta på øvelsene til Ten Sing
•    Ansvar for veiledning av styret i Ten Sing
•    Medlemsregistrering
•    Søknad om penger, og kontakt med KFUK/KFUM
•    Lede MILK-kurs for fjorårskonfirmanter
•    Lede leir med MILK, Ten Sing og konfirmanter

Kvalifikasjonskrav:
•    Erfaring fra Ten Sing eller tilsvarende kreativt arbeid.
•    Kompetanse og erfaring med ledertrening av ungdom.
•    Må kunne arbeide kreativt og selvstendig.
•    Må kunne samarbeide med trosopplæringsteam og frivillige.
•    Må trives med ungdom og deres kultur.
•    Være kontaktskapende og ha gode sosiale evner.
•    Det vil bli lagt vekt på egnethet.
•    Fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Vi kan tilby et spennende og variert arbeid i et miljø som hele tiden er i utvikling.
Den norske kirke på Ringerike er samlokalisert med flere menighetskontorer, fellesrådets administrasjon og prosten. Den som ansettes vil derfor bli del av et større arbeidsfellesskap i Storgata 11, bestående av ca 15 personer. 
    
Stillingskode 5228, lønnssats 280 200 – 342 900, avhengig av ansiennitet.
Det kreves medlemskap i Den norske kirke, jfr. Kirkeloven, § 9.  Arbeidstaker ansettes på  de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge, Kjetil Gjærde, fellesrådets administrasjon, tlf. 416 49 292, eller ass.leder Torild Grøtåsen, tlf. 950 18 188.

Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester sendes Ringerike kirkelige fellesråd, Storgata 11, 3510 Hønefoss
Søknadsfrist 24. mai 2016.

 

 

03.05.2016


Del denne artikkel på e-post