Søndag 29. mai 2016 en høytidsdag i Hønefoss

Søndag 29. mai 2016 en høytidsdag i Hønefoss

image

Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Denne dagen har mange ventet på lenge. Helt siden Hønefoss kirke brant 26. januar 2010 har vi ventet. 
Det har vært en lang ventetid. Og en utfordrende ventetid. 

Slik åpnet Prost Kristin Moen Saxegaard hennes innledningstale på byggeplassen ved nye Hønefoss kirke, når grunnsteinen, eller skrinet skulle legges ned. Biskop Per Arne Dahl ledet gudstjenesten i dag sammen med vår egen prost og sokneprest Tor Magnus Amble. 

RIngerikes kirkellige fellesråds leder Torbjørn Tangestuen og leder i Hønefoss menighetsråd Lene Hallsteinsen fikk det ærefulle oppdraget å vandre inn i bygget for å komme ned i kjelleren under alteret hvor skrinet ble plasseres for evig og vil for alltid ta vare på de historiske data fra denne dagen. 

Skrinet som ble lagt ned, skal støpes ned og inneholder, Bibelen, den siste reviderte utgave av salmeboka, et skriv fra Ringerike kirkelige fellesråd med underskrifter av alle medlemmer av fellesrådet. Den siste utgave av Ringerikes Blad med reportasje om grunnsteinsnedleggelsen og tilsvarende Vårt Land som også hadde en helsides artikkel om dagens begivenhet. Begge aviser utkom i går 28. mai 2016. Det siste nummer av Hønefoss menighetsbladet blir også lagt i skrinet. 

Kirkeverge Kjetil Gjærde åpnet hans tale med ordene:

Kjære biskop, ordførere, inviterte gjester og alle som er glad i Hønefoss kirke. På vegne av Byggherren, Ringerike kirkelige fellesråd: Gratulerer med dagen. 
Dagen for å legge ned grunnsteinen for nye Hønefoss kirke er her, og da er vel bare ett ord som er dekkende: Endelig!
Dette har vi lengtet etter siden januar 2010. 
Som dere ser – så vi er godt i gang med byggingen av Himmeltrærne. Og det føles helt himmelsk! Og det passer godt til Den norske kirkes visjon; «Mer himmel på jord.» Entreprenør OBAS kjører inn betong daglig nå. Og i dag setter vi altså ned grunnsteinen.

Etter gudstjenesten var det folkefest i Bysalen Amfi på kultursenteret med undeholdning og taler.

Sang og musikk ble fremført av Ringerike TenSing, Stein Sødal og Nikita Sirotenko, Nikoline Roarsdatter Christensen og Fredrik Hallsteinsen. 

Leder i Hønefoss Menighetsråd Lene Hallsteinsen ledet oss trygt igjennom folkefestens allsidige program. 

Tekst og foto: Roar Olsen

Se link til Vårt Land her: http://www.vl.no/nyhet/kirke-opp-av-asken-1.731826

 

 

29.05.2016


Del denne artikkel på e-post