Sosialt og åndelig fellesskap

Sosialt og åndelig fellesskap

image

Tekst og foto: Peder Gjerdrum

Takk til 52 pilegrimmer for sosialt og åndelig fellesskap på vandringen gjennom Ringerikes rike kulturlandskap. Vi fikk med oss Pilegrimsgudstjeneste i Haug kirke, fortellingene om Halvdan Svarte og Olav den Hellige på Stein Gård og kirkeruinen der, den vidunderlige Holekirka i ringerikssandstein byggtet attåt middelalderkirken og Ringerikes tradisjonelle hovedkirke Norderhov, som i likhet med Stein kirke har avrundet apsis - som vi skjønner på vår verdsatte kjentmann Gudmund Bakke er noe helt aparte. Fire middelalder kirkesteder i en sveiv! Takk til familien Hornemann, som velvilligst lar oss komme inn på det alltid velstelte gårdsområdet på Stein! En spesiell takk til vandringens åndelige ledere, Lena Rós og Torun Eskevik Ruud. Hvor går neste vandring?

De fire bildene på denne side er fotografert av Kjetil Gjærde.

06.06.2016


Del denne artikkel på e-post