Vi har passert en million i innsamlingen

image

Som man kan se på ukas bilde av kirken, så står det mange vinduer utenfor gjerdet og venter på å bli satt inn i kirkebygget.

Langt over halvdelen er innsatt, akkurat som det har blitt på vår giverkonto denne uka.

Her venter også flere penger på å bli satt inn på kontoen og mange har blitt satt inn.

Igjen takker vi for alle bidrag som har blitt tilført den siste uka og vi er kjempefornøyde med at pengometeret har blitt størst på inntektssiden.

Vi har passert over en million i innsamlet beløp! Tusen takk!

 

Her er ukens tall.

 

"Pengometeret"

Vi startet med 1.890.000,- som vi manglet av de 10.600.000,-

 

Pr. i dag har vi innsamlet kr. 1.003.216,-

 

VI mangler kr. 886.784,-

 

Giverkontonummer til nye Hønefoss kirke:

Sparebank1 Ringerike og Hadeland 2280 36 92886

Hønefoss Sparebank 2230 25 83106

 

Tekst og foto: Roar Olsen

 

 

01.03.2017


Del denne artikkel på e-post