Ønsker du en hyggelig opplevelse på RIngkollen

Ønsker du en hyggelig opplevelse på RIngkollen

image

Ringkollkapellet

Et sted hvor gudstjenester holdes, felleskap bygges, naturen oppleves. Gud får takk

Historie

Da Ringkollstua brant i 1970, ble det fart i planene om å få bygget et kapell på Ringkollen. Menighetene i Ringerike prosti gikk sammen og etablerte i 179 Stiftelsen Ringkollkapellet. Tegninger ble laget av arkitekt Ivar Grev og byggmester Terje Aurdal fikk oppdraget med å bygge kapellet. Kapellet ble innviet på samme sted hvor Ringkollstua hadde stått, - 10. april 1982.

I de første årene var det mye aktivitet på kapellet med gudstjenester / sportsandakter hver søndag i vinterhalvåret. Samtidig var da også kapellet åpent for servering både lørdager og søndager. I tillegg ble kapellet brukt til overnattinger for ulike lag og foreninger  Stor dugnadsinnsats gjennom mange år har bidratt til at kapellet i dag ser selvfinansiert og gjeldfritt.

Kapellet i dag

I dag brukes kapellet til overnattingsturer til blant annet Ten Sing, barne og ungdomsgrupper i menighetene, til konfirmantleirog konfirmantdager. Det har også vært arrangert sosiale turer for eldre, stille dager med retreat, vandring og meditasjon ut. Det holdes 5-6 sportsgudstjenester gjennom året, og det har blitt holdt flere dåp og bryllup her. Kapellet leies ut til ulike foreninger skoleklasser, idrettsgrupper og andre.

Leie av kapellet

Kapellet har i dag madreasser for overnatting i underetasje og i et rom over kjøkkenet. Til sammen er det ca. 50 overnattingsplasser. Det er to toaletter i underetasjen og et i første etasje med mulighet for å kunne bruke rullestol.. På kjøkkenet er det dekketøy og servise til ca 50 personer. Det er ellers kaffetrakter oppvaskmaskin og annet kjøkkenutstyr. Det er for tiden ikke dusjmuligheter. Ï storsalene er det bord, stoler og benker med sitteplasser til ca 80 personer. Det har vært arrangert både dåp og konfirmantselskap i kapellet. Av annet utstyr som kan brukes mens man er på kapellet kan nevnes: Bålpanne, lavoer, skilmatter, dartspill bordtenningsbord og diverse uteleker.

 

Praktisk informasjon ved ønske om å leie kapellet, ta kontakt!

Epost: ringkollkapellet@ringerike.kirken.no

Telefon: Reidar Urnes 91 30 81 94

Forespørsel om dåp og vigsel rettes til: prosten@ringerike.kirken.no


Priser gjeldene fra september 2016:

For overnatting:

Leietakere bosatt i Ringerike prosti kr 800- i basis beløp

Leietakere utenfor Ringerike prosti kr. 1.000,- i basisbeløp

I tillegg skal man betale kr. 50,- pr. døgn pr. person.

For korttidsleie:

Halv dag kr. 500,-  Hel dag kr. 1.000,-

Utleie til aktører som bedrifter / næringsliv etc. avtales individuelt.

Faktura sendes på epost etter utleie.

10.05.2017


Del denne artikkel på e-post