Innsamlingsaksjonen - mangler nå 250.000,-

image

Bidragene strømmer stadig inn på kontoene, målet som ble satt opp i september 2016, på 1.890.000,- er snart en realitet. Små og store bidrag kommer inn ukentlig og vi takker igjen for alle gode pengesummer som gir oss i Hønefoss menighet en mulighet til å nå vårt mål. Totalt har vi samlet inn snart 10.900.000,- Fantastisk.

Giverkontonummer til nye Hønefoss kirke:

Vipps konto nr. 77257 (Hønefoss Sokn)

Sparebank1 Ringerike og Hadeland 2280 36 92886

Hønefoss Sparebank 2230 25 83106

Med vennlig hilsen og tusen takk

på vegne av menighetsrådet

Roar Olsen

nestleder

15.05.2017


Del denne artikkel på e-post