Kantor til dals tre kirker

image

Ringerike kirkelige fellesråd har ansvar for Den norske kirkes virksomhet i Ringerike, og skal betjene kommunens 30 000 innbyggere.  Kommunen er delt i 10 kirkesokn, og har 10 kirker, 2 kapell, 11 kirkegårder og ca. 30 tilsatte i til sammen 22 årsverk.

KANTOR/MENIGHETSMUSIKER I 60% STILLING

Det er ledig 60% stilling som kantor/menighetsmusiker med hovedarbeidssted Hval, og særlig ansvar for Hval, Viker og Nes menighet. Tiltredelse snarest.

Hval, Viker og Nes menighet har tilsammen ca. 3500 innbyggere.  Kirkene ligger 15-60 km utenfor Hønefoss sentrum, med en avstand til hverandre på 14-36 km.

Nes kirke er en åttekantet tømmerkirke, ble innviet i 1860. Antall sitteplasser er ca.250.  Orgelet er bygget av Vestres orgelfabrikk, har 7 stemmer, 2 manualer og pedal.

Hval kirke er også en trekirke, bygget etter samme tegninger som Nes kirke og innviet i 1862, med ca. 250 sitteplasser.  Orgelet er bygget av Jørgen Filtvedt i 1890 og har 6 stemmer, ett manual og pedal.

Viker kirke ble bygget på 1600 tallet, er en langkirke i tømmer med 150 sitteplasser.  Orgelet er bygget av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk i 1985, har 11 stemmer og 2 manualer og pedal.
Staben består av sokneprest, sekretær, to kirketjenere, menighetspedagog/diakon og kantor. Menighetene har et særlig fokus på barn, ungdom og familier. Det er et godt samarbeid med amatørmusikklivet i bygda. Menigheten har barnekor.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Videreutvikle menighetenes satsing med musikkarbeid for barn og ungdom.
 • Bistå menighetens kor, og eventuelt band i samarbeid med frivillige medarbeidere.
 • Delta i skole-kirke-arbeid.
 • Delta i andre arrangementer i menigheten.

  Kvalifikasjoner:
  -      Utdanning på høyskolenivå innen kirkemusikk eller annen relevant
          musikkutdanning.
  -      Ha kompetanse og engasjement på musikkarbeid blant barn og ungdom.
  -      Ha relevant erfaring, formidlingsevne, samarbeidsevne og egnethet for stillingen.
  -      Kunne legge til rette for et bredt kulturelt og musikalsk utrykk på gudstjenestene.
  -      Førerkort, og disponere bil

  Personlig egnethet vektlegges.
  I forbindelse med intervju til stillingen blir det prøvespilling og presentasjon av andre kvalifikasjoner.

  Organisering av arbeidstiden avtales ved tilsetting. Søker må være medlem av Den norske kirke. Det kreves politiattest ved tilsetting.

  Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ og avtaler, pensjonsordning i KLP,

  6 mnd. prøvetid.

  Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kirkeverge Kjetil Gjærde, eller sokneprest Pål Asle Djupvik på hhv. Tlf. 416 49 292 /952 08 856.

  Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester, registreres på www.kirkejobb.no

  Søknadsfrist 9. juni 2017

   

   

   

22.05.2017


Del denne artikkel på e-post