Konfirmasjoner 2018 og 2019

Konfirmasjoner 2018 og 2019

Ullerål: siste helg i april  - 29. april 2018 - 28. april 2019

Hønefoss: 2. helg i mai - 13. mai 2018 - 12. mai 2019

Tyristrand: 2. helg i mai - 13. mai 2018 - 12. mai 2019

Hole: siste helg i mai - 27. mai 2018 - 26. mai 2019

Ask: siste helg i mai

Norderhov: siste helg i mai

Lunder: siste helg i mai

Haug: siste helg i mai

Veme: 1. helg i juni - 3. juni 2018 - 2. juni 2019

Strømsoddbygda: 1. helg i juni

Bønsnes: 1. helg i juni
Sollihøgda: 1. helg i juni

Nes: 1. helg i juni - 27. mai 2018
Hval: 2. helg i juni - 3. juni 2018                     

Viker: 3. helg i juni  - 10. juni 2018                     

30.05.2017


Del denne artikkel på e-post