Konfirmasjoner 2017

Hønefoss menighet i Norderhov kirke:  lørdag 13.5 kl 11.00 og 13.00
                                                                       søndag 14.5 kl 11.00
Haug kirke: lørdag 27.5 kl 11
                      søndag 28.5 kl 11

Tyristrand kirke: søndag 21.5 kl 11.00

Norderhov kirke: søndag 28 .05 kl 12:30
Ask kapell:  søndag 28. 05 kl 10:30

Hval kirke: søndag 11.06  kl 11.00 og 13:00
Viker kirke: søndag 18.06  kl 11.00
Nes kirke : søndag 4.06  kl 11.00

Ullerål kirke: søndag 30.4 kl. 11.00 (og 13.00 om det blir stort kull)

Lunder kirke: søndag 28.5 kl 11:00
Veme kirke: søndag 04.6 kl 11:00
Strømsoddbygda kapell: søndag 04.6 kl 14:00

 

30.05.2017


Del denne artikkel på e-post