Reformasjonsjubileet 2017

image

Søndagsgudstjenester i flere av prostiets kirker:

27. august kl 1100: Nåden alene.

17. september kl 1100: Skaperverket er ikke til salgs.

15. oktober kl 1100: Frelsen er ikke til salgs.

29. oktober kl 1800 i Norderhov kirke:
Festgudstjeneste for hele prostiet. Fremføring av
korsatser fra Bach-kantate Eine feste Burg, med
Ringerike kirkesolistkor, Hønefoss kirkekor, Norderhov vocale, Norderhov barnekor, konfirmanter, Norderhov
juniorbarokk, sammensatt barokkorkester.

19. november kl 1100: Mennesker er ikke til salgs.

Torsdags-temakvelder:

14. september: kl 1800 i Hønefoss kirkestue:
Luther øre! Kveld for ungdom. V.M. Rønning og
A.M. Eilertsen

21. september kl 1830 i Norderhov kirke. «Syng med den stemmen du har» Salmer fra 1500-t og annet.
Med C Stamm, Ringerike mannskor, Crescendo,
Norderhov barnekor og Norderhov barokk.

Fredag 22. oktober kl 1800: Luther i tekst og toner

28. september kl 1830 i St Theresia kirke: Fra konflikt til fellesskap. Foredrag ved kirkehistoriker
Jan Schuemacher, Anne Lise Søvde, og Ivar Granum

Torsdag 5. oktober kl 1900 på Ringerike museum:
Da reformasjonen kom til Norge. Foredrag ved
kirkehistoriker Per Kristian Aschim.

12. oktober kl 1700 i Ullerål kirke: Luther for store og små. Skuespill om Martin Luther. Billedkåseri om Luthers liv, kaffe og kveldsmat. V/ N.C Skjauff og V. Rønning.

19. oktober kl 1900 i Lunder kirkestue: Reformasjons-historier fra Ringerike. Foredrag av Gudmund Bakke.

Lørdag 21. oktober kl 1400 i Haug kirke: Katharinas stemmer. Kattas figurteater dramatiserer Katharina von Boras barne- og ungdomsår.

26. oktober kl 1900 på Byscenen: Nåden alene!
Foredrag ved biskop Per Arne Dahl.

 

Arr: kirkene på Ringerike

SKRIV UT

 

25.08.2017


Del denne artikkel på e-post