Luther øre for ungdom torsdag 14.september

image

 

Martin Luther hadde mye å si om hva kirken burde være og hva den ikke skulle være på 1500-tallet. Det som skjedde rundt Luther kaller vi reformasjonen. Martin Luther skrev 95 teser, setninger, og mange av dem handlet om avlat. Mange trodde at man som kristen kunne kjøpe seg fri fra Guds straff ved å betale for det gale man hadde gjort. Et kjent utrykk var: «Når pengene i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer».

Luther sa dette var menneskelærdom og at det eneste som skjer når pengene i «kassen klinger» er at det øker menneskenes griskhet og gjerrighet.

Trenger kirken en ny reformasjon? I tilfelle hva? Luther hadde mot til å stå for sine meninger. Luthers mot kan utfordre oss også: Hva er vi villige til å stå opp for? Hva er så viktig for meg at jeg ikke kan trues til å skifte mening? Har jeg noe som er så viktig for meg?

Hva med kirken i 2017 og framover? Trenger vi noen nye teser, setninger, for kirken i dag, og i så fall hvilke?

Det skjer mye spennende rundt Luther-jubileet både for små og store utover høsten. Torsdag 14. september klokka 1900 er det Luther Øre for ungdom i Hønefoss kirkestue. Lurer du på hva det er? Kom, da vel. Det blir både pølser og godterier og det hele er selvsagt gratis.

12.09.2017


Del denne artikkel på e-post