Luther i tekst og toner

Luther i tekst og toner

image

Søndag 22.oktober kl. 18.00 blir det konsert i Hole kirke i forbindelse med reformasjonsjubileet. Den unge mezzosopranen Marianne Bye Granheim synger et utvalg av Luthers salmer, og mellom salmene spiller kantor Grethe Ulversøy komposisjoner bygget på koralmelodiene.

Det blir musikk av blant andre Buxtehude, Böhm, Bach, Brahms, Karg-Elert og Gordon Young. Salmene som er valgt ut, er både de som er kjente og kjære, og noen som ikke er så mye i bruk lenger.

Konserten 22. oktober er gratis, og det serveres kaffe/te og kake. Ved utgangen tas det opp en kollekt som går til dekning av utgifter ved konserten.

14.09.2017


Del denne artikkel på e-post