Diakon Stig Kjenstad - hvem er han?

Diakon Stig Kjenstad - hvem er han?

image

Diakonen - i tjeneste for mennesker, i livets medgang og motgang

Diakonen er ansatt av Ringerike kirkelige fellesråd, og har sitt tjenesteområde i de tre sognene Hønefoss, Ullerål og Haug.

Diakonen tilbyr:

Medvandrerskap, samtale og sjelesorg

Støtte til pårørende

Andakter og inkluderende fellesskap

Kirkelige handlinger som nattverd, sykesalving og skriftemål

Formidling av kontakt til andre kirke- og trossamfunn

Se brosjyre her: 

/Portals/114/Filer/Menighetsblad/Honefoss/Brosjyre%20diakonen%20v%E5r%202018%20-%20ny%20versjon.pdf

07.02.2018


Del denne artikkel på e-post