Medlemmer av Ringerike kirkelig fellesråd 2015-19

Medlemmer av Ringerike kirkelig fellesråd 2015-19

image

Fellesrådet konstituerer seg hvert år med leder og nestleder.
Etter konstitueringen i Fellesrådets møte 5. desember 2018, så fortsetter Torbjørn Tangestuen som leder og ny nestleder ble Odd Espegren. Det er valgår i år, og Fellesrådet sitter til 1. desember 2019

Ringerike kirkelige fellesråd har følgende medlemmer:

Torbjørn Tangestuen. Leder. Tlf. 91518270 Fra Viker menighet.
Odd Espegren. Nestleder. Fra Hval menighet.
Svein Carlsen. Medlem. Fra Nes menighet.
John Johnsen. Medlem. Fra Ullerål menighet.
Roar Olsen. Medlem. Fra Hønefoss menighet.
Harald Fagerås. Medlemm. Fra Veme menighet.
Arild Berg. Medlem. Fra Lunder menighet.
Øystein Frivold. Medlem. Fra Tyristrand Menighet.
Sigurd Huseby. Medlem. Fra Norderhov og Ask menighet.
Kari Amlien. Medlem. Fra Haug menighet.
Helge Stiksrud. Politisk oppnevnt fra Ringerike kommune.
Kristin Moen Saxegaard. Prost på Ringerike.

23.04.2019


Del denne artikkel på e-post