Alle nye menighetsråd er klare

Alle nye menighetsråd er klare

image

Her under kan du lese hvem som er valgt i hver enkelt menighet i Ringerike kommune, stemmetall bak navnet. Uthevet er faste medlemmer og de øvrige er varamedlemmer. 

Lykke til i det spennende arbeidet videre i den kommende fire års periode. 

Haug menighet – 

 1. Kjell Ivar Syversen 
 2. Åse Meier 
 3. Karen-Anne Bøe 
 4. Tove Finsand 
 5. Inger Synnøve Kammerud 
 6. Ida Henriette Hundeide 
 7. Trond Torkelsen 
 8. Klaus Jarstad 
 9. Øydis Felberg 
 10. Kenneth Hølen 
 11. Tomas Smerud Bråten 

Hval menighet –

 1. Janne Berghagen Christensen 
 2. Jon Are Venås 
 3. Erik Andreas Nilsedalen 
 4. Liv Biribakken Odden 
 5. Anne Marie Brubråten 
 6. Turid Hallum 
 7. Kristina Frøyse 
 8. Kristin Rundhaugen 
 9. Stein Gravlie Strømmen 
 10. Kari Karlsrud 
 11. Magni Oddrun Fagerhol 

Hønefoss menighet – 

 1. Egil Håvard Lindsjørn 
 2. Torunn Bjerkerud 
 3. Roar Olsen 
 4. Trygve Westheim 
 5. Terje Barman 
 6. Guro Kristin Hellgren 
 7. Bjørn Eskil Johansen 
 8. Astrid Johnsrud 
 9. Mary Oddny Blikken Gravdahl 
 10. Åse Elvigen 
 11. Hans-Petter Hauge 

Lunder menighetsråd– 

 1. Arild Berg 
 2. Kari Svartås 
 3. Terje Nyhagen 
 4. Marit Nygård 
 5. Aud Irene Berg 
 6. Bente Johansen 
 7. Ellen Beate Bottolfs 


Nes menighetsråd – 

 1. Åste Bratli 
 2. John André Rein Helland 
 3. Siw Anita Pukerud Strand 
 4. Aud Kari Bakken 
 5. Helge Olav Holden Waagaard 
 6. Sven Amundfoss 
 7. Kjell Rune Haugen 
 8. Eli Møtteberg 
 9. Arne Tangen 

Norderhov og Ask menighetsråd – 

 1. Nils Skjørvold 
 2. Liv-Eli Kinneberg Meberg Schjetlein 
 3. Mari Solheim Sandsund 
 4. Helge Andreas Gjevestad 
 5. Fanny Christine Mehren Fransrud 
 6. Thomas Næss Berg 
 7. Tom Erling Andersen 
 8. Nina Moen Haugen 
 9. Jorunn Irene Berg 

Tyristrand menighetsråd – 

 1. Jan Denné 
 2. Arnhild Bergan Juvet 
 3. Reidun Aasheim Mjøs 
 4. Linn-Iren Nenseth 
 5. Audun-Frode Ringkjøb 
 6. Anne Løvaas 
 7. Oddhild Kari Volle Eriksen 
 8. Ronald Haug 
 9. Gyrid Gerd Goebel Glånseter Calandri 
 10. Asle Gunnar Gire Dahl  

Ullerål menighetsråd – 

 1. Ståle Skjønhaug 
 2. Eli Johanne Ruud 
 3. Marit Hagastua Mroszczyk 
 4. Kari Bergstrøm Flaten 
 5. Liv Rødningen Brørby 
 6. John Johnsen 
 7. Grete Josephson 
 8. Jenny Helene Iversen 
 9. Leif Aspevoll 

Veme menighetsråd– 

 1. Harald Fagerås 
 2. Runar Gjerald 
 3. Mari Støen Ask 
 4. Dag Jonny Davidsen 
 5. Astrid Hagen 
 6. Bjørn Orvin Hansen 
 7. Anne Berit Fugleberg 
 8. Espen Andre Sjøberg 
 9. Thomas André Habberstad 

Viker menighetsråd– 

 1. Aud Pålsrud 
 2. Liv Torstensrud
 3. André Øhren 
 4. Hans Olsen Rustand
 5. Jan Tore Dammen
 6. Wenche Sagbakken Nilsen 
 7. Monica Støa Johansen 
 8. Monica Christensen 
 9. Torbjørn Tangestuen 

12.09.2019


Del denne artikkel på e-post