Opplæring av alle menighetsrådsmedlemmer

Opplæring av alle menighetsrådsmedlemmer

image

Tekst og foto: Roar Olsen.

Etter kirkevalget i september har nå alle nye menighetsråd i Ringerike prosti startet sin virksomhet. Nye har kommet inn, "gamle" har trådt ut og noen har blitt sittende og valgt for en ny periode. Men jobben har begynt rundt omkring i alle menigheter og kirker og mye må læres. I begynnelsen av desember ble alle valgte representanter eller rådsmedlemmer invitert til en samling i Hønefoss kirkestue hvor dagsorden var satt; - "hva er det egentlig jobben går ut på de kommende fire år".

Kirkeverge i Ringerike Kjetil Gjærde og hans stab var tilstede og det samme var kirkeverg i Hole Julie Ulven. 

I tillegg var Tusberg bispedømme representert med Henrik Guii-Larsen som er ungdomskontakt og tenker og hjelper med kommunikasjon i bispedømme, Ole Martin Thelin som er  seniorrådgiver personal og demokrati var også med for å gi informasjon om den viktige jobben som nå har startet. Sist men ikke minst var biskop Jan Otto Myrseth til stede som en "gjetergutt!" for å lede oss alle nyvalgte inn i en ny og spennende arbeidsperiode. Jan Otto mente at vi var en blandet flokk hvor alle må høres og vi skal vise interesse og samtidig  lære underveis i årene som kommer. Det er gods hjelp å hente i Tunsberg, vi er der for dere. 

Ringerike kirkelioge fellesråd

er nå også valgt og følgende sammensetning er valgt for en fire års periode. Leder og nestleder velges hver år før årsskifte. 

Ringerike kirkelige fellesråd består nå av følgende personer valgt av de respektive menighetsråd:

Leder John Johnsen Ullerål menighet og nestleder Guro Hellgren, sekretær kirkeverge Kjetil Gjærde.

Øvrige medlemmer av rådet er; Helge Andreas Gjevestad (Norderhov og Ask), Arnhild Bergan Juvet, nestleder (Tyristrand), Arild Berg (Lunder), Harald Fagerås (Veme), Ida Hundeide (Haug), Jon Are Venås (Hval), Aud Pålsrud (Viker), John André Rein Helland (Nes), Marie Lyngseth (biskopens representant), Helge Stiksrud (kommunens representant)'

12.12.2019


Del denne artikkel på e-post