Ledige stillinger som kirketjener

Ledige stillinger som kirketjener

image


LEDIGE STILLINGER SOM KIRKETJENER

Fellesrådet har ansvar for den lokale kirkes virksomhet i Ringerike, og er gravferdsmyndighet for alle kommunens 30 000 innbyggere. Fellesrådet er delt i 10 kirkesokn, har 10 kirker og 2 kapell, 11 kirkegårder og ca. 30 ansatte i til sammen 22 årsverk.Det er ledig ett års vikariat i 100% stilling med hovedarbeidssted Ringerike krematorium/Hønefoss kirke og kirkegård. Mulighet for at stillingen blir fast. Tiltredelse snarest.

Det er ledig 40% stilling med hovedarbeidssted Viker kirke, og 40% stilling med hovedarbeidssted Nes kirke.  Stillingene kan søkes hver for seg, eller samlet.   Tiltredelse 1. mai.


Stillingenes ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

 • Praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter og andre arrangementer i menighetens regi, og ved utleie av kirkene.
 • Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av gravferder og urnenedsettelser.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser.  Dette innebærer renhold, tilsyn og vedlikehold av bygningene, tekniske anlegg, inventar og utstyr, og øvrige vaktmestertjenester.
 • Vedlikehold og utvikling av grøntanlegg og snømåking.
 • Gi god service til gravplassens brukere.
 • Den som ansettes ved krematoriet vil være medansvarlig for at daglig drift av krematoriet skjer etter gjeldende retningslinjer, med mest mulig effektiv ressursutnyttelse, og slik at utstyr og inventar holdes i best mulig stand.
 • Medansvarlig for administrative rutiner i tilknytning til driften av krematoriet.
 • De som ansettes må regne med at stillingsbeskrivelsen kan bli endret.

Faglige kvalifikasjoner, erfaringer og utdanning
Vi ønsker oss:

 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Bygg- eller mekanisk utdanning og /eller lengre erfaring innenfor bygg/mekaniske fag.
 • Praktiske ferdigheter og erfaring fra ulike typer drift- og vedlikeholdsarbeid.
 • Det stilles krav om førerkort klasse C1, samt kompetansebevis M2 (gravemaskin)
  og M4 (hjullaster). Dersom man ikke har, være villig til å ta det.
 • Erfaring med datastyrt prosessanlegg en fordel ved krematoriet.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Må kunne bruke nødvendig IKT-verktøy
 • Søkere må være i en fysisk form som gjør vedkommende i stand til å utføre de arbeidsoppgavene som er nevnt over, samt kunne arbeide utendørs store deler av arbeidstiden.

Personlige egenskaper:

 • Kan opptre profesjonelt i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.
 • Ha evne til å ta tak i, gjennomføre, og sluttstille arbeidsoppgaver uten direkte oppfølging av andre.
 • Fleksibel omgjengelig og god på samarbeid.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr:

 • En variert og utfordrende stilling, som du selv kan være med og forme og videreutvikle.
 • Godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Lønn i henhold til KA`s tariffavtale og pensjonsordning gjennom KLP.
   

Annet:

 • Det må påregnes en del helge- og kveldsarbeid.
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke.
 • Kvinner oppfordres til å søke.
 • Den som ansettes må disponere bil.  Bruk av bilen godtgjøres etter gjeldende satser.

Søknaden sendes elektronisk – se utlysning på www.kirkejobb.no
Søknadsfrist 05.03.20

Forespørsler om stillingen rettes til Ringerike kirkelige fellesråd v/Kjetil Gjærde, tlf. 416 49 292 eller Torild Grøtåsen, tlf. 950 18 188.

13.02.2020


Del denne artikkel på e-post