Flytting av høstens konfirmasjoner

Flytting av høstens konfirmasjoner

image

Som sikkert mange har fått med seg har vi fått anbefaling om å flytte vårens konfirmasjoner til høsten.

Vi har full forståelse for at dette helt sikkert vil skape mye bry og masse omorganisering for alle involverte. Vi skulle selvfølgelig ønsket at det hadde vært annerledes og at alt hadde gått som planlagt.

Ettersom ingen vet hvordan situasjonen er i mai og juni så valgte vi å flytte konfirmasjonene nå istedenfor å vente og se det an.

Nye datoer

Hønefoss

29 august

11.00 og 13.00

Hønefoss

30 august

11.00 og 13.00

Lunder

30 august

11.00

Bønsnes

30 august

11.00

Sollihøgda

30 august

14.00

Tyristrand

30 august

11.00 og 13.00

Hole

5 september

12.00 og 14.00

Hole

6 september

11.00

Ask

6 september

13.00

Norderhov

6 september

11.00

Veme

6 september

11.00

Nes

12 september

11.00

Viker

13 september

11.00

Haug

12 september

11.00, 13.00

Haug

13 september

11.00

Hval

19 september

11.00 og 13.00

Ullerål

19 september

11.00

Ullerål

20 september

11.00 og 13.00

17.03.2020


Del denne artikkel på e-post