Velg din menighet

 HAUG                                     HØNEFOSS                                    


TYRISTRAND                          ULLERÅL                              


NORDERHOV OG ASK           LUNDER                                


ÅDAL (HVAL, VIKER OG NES)              VEME


Hvis du ønsker å vite mer om konfirmansjon og konfirmasjonstiden, gå direkte til konfirmantsidene og les mer

For påmelding til Hole menighet, gå til Hole menighet sine nettsider; www.hole.kirken.no