Informasjon om påmelding

HER VIL DET VÆRE MULIG Å MELDE SEG TIL KONFIRMASJON I 2018 FRA UKE 23 (etter pinsen).

I UKE 23 VIL OGSÅ MANGE AV MENIGHETENE GJENNOMFØRE INFORMASJONSMØTER.

INFORMASJON SENDES I POSTEN I DISSE DAGER. DET ER OGSÅ MULIG Å SE DEN HER.