Informasjon om påmelding

Påmeldingen tar deg igjennom 5 "sider":

Side 1:
Fyll ut opplysninger om konfirmanten:
E-post og sms brukes bare til relevant informasjon om konfirmantundervisningen. Det er viktig at dette fylles ut riktig. Har konfirmanten spesielle behov, er det viktig at vi får vite om dette. Disse opplysningene behandles konfidensielt. Foresattes opplysninger fylles ut på side 3 og 4

På side 2 kan du sette opp ønske for undervisningsdag og tidspunkt. Hvis det er spesielle grunner til at et tidspunkt ikke passer: nevn det i kommentarfeltet på første side (side 1)

Side 2:
Fyll ut opplysninger om ønsket konfirmasjonsdag og undervisning
Hønefoss kirke
Lørdag 12.5 kl 11 og 13
Søndag 13.5 kl 11 og 13

Vi kan ikke garantere at alle får det klokkeslettet man velger, men gjør alt vi kan for at man får dagen man ønsker.

 

TenSing-konfirmanter har øvelser på mandager, velger du dette er du med på Ten Sing og deres opplegg, pluss noen fellesting for alle konfirmantene (f.eks presentasjonsgudstjeneste)  Det må være minst 5-6 stk som melder seg som Ten Sing-konfirmant for at vi kjører opplegget.

Leir
Hønefoss skal på konfirmantleir sammen med Ullerål, Norderhov, Ask og Tyristrand. Leiren vil være på Scandic Havna Tjøme i høstferien 05-08. oktober. Prisen er 2400 kr. (Beløpet er mulig å dele opp. Det er også mulig å få støtte fra menigheten om det er vanskelig å betale).

Side 3 og 4:
Fyll ut informasjon om foresatte 1 og 2
Vi ber dere fylle ut så nøyaktig som mulig. Bor konfirmanten i to hjem ber vi om at det fylles ut informasjon for begge foresatte. E-postadressene brukes kun til nødvendig og relevant informasjon til foresatte vedrørende konfirmantundervisningen. Vi sender ikke ut brev, så det er viktig at e-post er korrekt.  Ønsker dere bare én foresatt registrert, så merk av i ruten.

Side 5:
Her får du en oversikt over det du har fylt ut.
Ønsker du å printe ut opplysningene før du sender dem, så gjør det før du trykker "Send"-knappen.

 

 

 

 

 

 

Registrering

Konfirmanten  
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut. (skriv evnt "har ikke" el.l for å komme videre) NB! Endrer du mobil, e-post eller adresse MÅ du gi beskjed snarest mulig
Fødselsnummer:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe? Allergier eller noe vi må ta særlig hensyn til?