Informasjon om påmelding

Påmeldingen tar deg igjennom 5 "sider":

Side 1:
Fyll ut opplysninger om konfirmanten:
E-post og sms brukes bare til relevant informasjon om konfirmantundervisningen. Har konfirmanten spesielle behov, er det viktig at vi får vite om dette. Disse opplysningene behandles konfidensielt. Foresattes opplysninger fylles ut på side 3 og 4

Side 2:
Fyll ut opplysninger om ønsket konfirmasjonsdag og undervisning
Lunder kirke
Søndag 27.5 kl 11:00
Veme kirke
Søndag 3.6 kl 11:00
Strømsoddbygda kapell
Søndag 3.6 kl 14:00

Veme konfirmanter følger undervisning sammen med Hønefoss. De blir også med på leir med Hønefoss, Ullerål, Norderhov, Tyristrand og Ask i høstferien 05-08. oktober. Pris på leiren er 2400 som det er mulig å dele opp og også be om støtte til fra menigheten. 

TenSing-konfirmanter har øvelser på mandager, velger du dette er du med på TenSing og deres opplegg, pluss noen fellesting for alle konfirmantene (f.eks presentasjonsgudstjeneste). Det må være minst 6-7 stk som melder seg som TenSing-konfirmant for at vi kjører opplegget.

Side 3 og 4:
Fyll ut informasjon om foresatte 1 og 2
Vi ber dere fylle ut så nøyaktig som mulig. E-postadressene brukes kun til nødvendig og relevant informasjon til foreldre vedrørende konfirmantundervisningen. Ønsker dere bare én foresatt registrert, så merk av i ruten.

Side 5:
Her får du en oversikt over det du har fylt ut.
Ønsker du å printe ut opplysningene før du sender dem, så gjør det før du trykker "Send"-knappen. Alle som har meldt seg på til undervisningen vil få mer informasjon pr post.

Registrering

Konfirmanten  
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut. (skriv evnt "har ikke" el.l for å komme videre)
Fødselsnummer:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe?