ANSATTE I TROSOPPLÆRINGEN PÅ RINGERIKE

Hønefoss

Vigdis-Merete Rønning
E-post: 
tro@ringerike.kirken.no

Tyristrand, Norderhov/Ask,
Veme og Lunder

 

Hval, Viker og Nes

Anne-Marthe Eilertsen
E-post:
annemarthe@ringerike.kirken.no

Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen
E-post:
elina@ringerike.kirken.no

 


ANSATTE FOR UNGDOM

 

 

MILK

Ungdom fra 15-18 år
og Ten Sing

Halvor Bekken Aschim

tlf 41766713

                      E-post:                         hbaschim@gmail.com

    Kateket for alle   
0-100 år

Vigdis-Merete Rønning

Tlf:

91 85 46 49
E-post: 
tro@ringerike.kirken.no