ANSATTE I TROSOPPLÆRINGEN PÅ RINGERIKE

Hønefoss

Vigdis-Merete Rønning
E-post: 
tro@ringerike.kirken.no

Tyristrand, Norderhov/Ask,
Veme og Lunder

Marit Kjenstad
E-post:
marit.kjenstad@ringerike.kirken.no

Hval, Viker og Nes

Anne-Marthe Eilertsen
E-post:
annemarthe@ringerike.kirken.no

Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen
E-post:
elina@ringerike.kirken.no

 


ANSATTE FOR UNGDOM

MILK Ingvild H. Kristoffersen
Tlf:
95 47 61 90
Ungdom fra 15-18 år
og Ten Sing

Anne-Marthe Eilertsen
Tlf:
47 81 51 47
E-post:
annemarthe@ringerike.kirken.no

    Kateket for alle   
0-100 år

Vigdis-Merete Rønning

Tlf:

91 85 46 49
E-post: 
tro@ringerike.kirken.no