Trosopplærere

 

ANSATTE I TROSOPPLÆRINGEN PÅ RINGERIKE

Hønefoss

Vigdis-Merete Rønning
E-post: 
tro@ringerike.kirken.no

Tyristrand, Norderhov/Ask,
Veme og Lunder

 

Hval, Viker og Nes

Anne-Marthe B. Larsen
E-post:
anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen
E-post:
elina@ringerike.kirken.no

 


ANSATTE FOR UNGDOM

 

 

MILK

Ungdom fra 15-18 år
og Ten Sing

Anne-Marthe B. Larsen

tlf 47 81 51 47

                      E-post:                         anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

    Kateket for alle   
0-100 år

Vigdis-Merete Rønning

Tlf:

91 85 46 49
E-post: 
tro@ringerike.kirken.no