Ringerike prosti og fellesråd > Vigsel

Om vigsel på Ringerike

Til informasjon:

Det er mulig å feire kirkelige bryllup også utenfor kirkerommet, på egnede steder det ellers kan feires gudstjenester.

Slike steder skal godkjennes av prosten.

Ved bryllup utenfor kirkerommet følger det ikke med bemanning utenom prest.

Brudeparet må selv sørge for musiker og alt det praktiske som kreves (alterbord, kneleskammel, lydanlegg, pynt, plan i tilfelle regn..).

Det koster ikke noe å gifte seg der du bor. Dersom du har bostedadresse utenfor Ringerike, er det faste satser.

I kalenderen kan man se et år frem i tid. Om datoen de ønsker ikke står der, så skyldes det at det ikke er vigsel den dagen eller at tidspunktene er opptatt.

Er du i tvil om hva som gjelder for deg, så ta kontakt med en av sekretærene.

Vigsel bestilles på nett! Trykk her

 

Prøvingattest

Ta kontakt med folkeregisteret lokalt. Prøving av ekteskapsvilkårene gjøres av folkeregisteret, og dette er en forutsetning for gyldig vigsel. Send eller lever gyldig prøvingsattest på kirkekontoret så snart dere har fått den. (obs! attesten er kun gyldig i 4mnd, dvs at du ikke kan be om den et år i forveien)

Den største glede og det største alvor

"Å gifte seg" er uttrykk for den største glede, og det største alvor. Å gifte seg er å stå ved sin kjærlighet og fortelle  verden: "Det er oss nå. Det er oss to nå!" Det som gleder den ene, gleder den andre. Det som sårer den ene, sårer den andre. Å gifte seg er å ville. 

Slik blir forholdet mellom de to en bildebok på hvordan vi kan leve sammen med Kristus: Han kjenner meg. Han vet om min svakhet. Han ber meg bruke min styrke. Vi vet begge at jeg ikke er perfekt, men jeg er flott - i hans øyne. modig. Å gifte seg er å tørre være svak overfor den en elsker. Å vite at han/hun der hjemme som kjenner mine svake sider, er den samme som elsker meg.