Bryllupsseremoniens oppbygning

De ulike delene av seremonien


Som brudepar har dere muligheten til å velge salmer, skriflesninger (2-4 bibeltekster), inn- og utgangsmarsjer og hvilken bønn som skal bes for dere. Gjør dere gjerne kjent med alternativene som finnes. Kantor og prest tar gjerne imot spørsmål.

 

Skriftlesninger (bibeltekster)

Forbønn for brudeparet (velg én av de to)

Forslag til salmer vigsel.doc

Inn- og utgangsmarsj avtales direkte med kantor/ organist

 

 

Planlegging av selve vielsen

Bryllupsseremoniens oppbygning

Sogneprest i Hole, Morten Hansen Hunstad, har skrevet denne innføringen. 
Den bygger på vigselsliturgien for Den norske kirke. 


Kjære brudepar!

Her en oversikt over den nye vigselsliturgien. Under hvert punkt har jeg notert noen ord som forklarer hva som skjer der. Disse kommentarene står i kursiv. Hvis dere skal lage program, kan dere ta utgangspunkt i oversikten ovenfor. Dere kan ha 2 solistinnslag, men de må godkjennes av organisten. De kan plasseres etter inngangsmarsjen, etter tekstlesningen eller etter forbønnen. Hvis det ikke er solistinnslag, skal dere velge tre salmer, ellers holder det med to.

Inngang
Her kan dere eventuelt også nevne navnet på melodien som spilles under inngangsmarsjen. Hvilke melodier som skal brukes ved inngangs- og utgangsmarsj avtaler brudeparet med organisten i god tid før bryllupet. Under inngangsmarsjen finnes det nå ulike muligheter: bare bruden, brud og far eller brud og brudgom. Dersom det er ønskelig kan faktisk også forloverne, representanter for familien og andre gå inn i kirken under inngangsmarsjen. (Etter inngangsmarsjen kan det framføres egnet instrumental- eller vokalmusikk)

Inngangsord
Presten sier noen velvalgte ord til brudeparet og de fremmøtte.

Salme
Brudeparet velger salme og får den godkjent av organisten før bryllupet.

Tekstlesning
Her leses det flere bibeltekster som passer til anledningen. Vi velger ut noen passende tekster. Det er ønskelig at noen i brudefølget deltar som tekstlesere her. Brudeparet oppfordres til å finne noen som kan være tekstleser. Det blir mye mer personlig når et familiemedlem eller en venn leser fra Bibelen.

Salme/solistinnslag
Brudeparet velger salme og får den godkjent av organisten før bryllupet. Den kan skiftes ut med et solistinnslag.

Tale
Presten holder en kort tale til brudeparet og de fremmøtte.

Ekteskapsinngåelse
Her kommer brudeparet fram til alterringen for å gi hverandre løfte om evig troskap. Dette kan skje på to måter: enten skjer det ved at presten stiller to spørsmål til hver av dem og får et ”ja” på hvert spørsmål, eller det kan gjøres ved at hver av dem gjentar løftet etter presten. Den siste varianten er helt ny i Norge, men de fleste kjenner til dette fra utenlandske filmer. Vi vil at brudeparet skal få velge om de vil bruke den tradisjonelle, norske varianten eller den nye.

Overrekkelse av ringer (valgfritt)
Det er valgfritt om brudeparet vil overrekke ringer eller ikke. Noen velger å ha på ringene helt fra seremoniens begynnelse. Hvis de vil overrekke ringene under seremonien, kan det gjøres på to måter: enten ved at presten ber brudeparet om å gi hverandre ringene som tegn på troskap, eller ved at de gjentar noen få ord etter presten. De velger selv ett av alternativene. Etter overrekkelse av ringene går det også an å legge inn litt kyssing.

Forbønn
Etter ekteskapsinngåelsen og en eventuell overrekkelse av ringene kneler brudeparet ned ved alterringen. Presten ber en bønn med håndspåleggelse. Bønnen avsluttes med Herrens bønn (= Fader vår). Deretter setter brudeparet seg.

Solistinnslag (valgfritt)
Her kan dere legge et solistinnslag.

Salme
Brudeparet velger salme og får den godkjent av organisten før bryllupet.

Velsignelse
Alle reiser seg og mottar Herrens velsignelse.

Utgang
Ekteparet går ut av kirken til musikk. Her kan man eventuelt nevne navnet på utgangsmarsjen i programmet.