DÅP

Velkommen til dåp!
Du blir invitert til dåp, dåpssamtale og dåpsfest.
Meld deg til dåp i kirka di.

BABYSANG


Foto: Torstein Ihle

Bli med på babysang!

Tid og sted: Hver torsdag klokka 12:00 i Hønefoss kirke, Kirkekjelleren

Sang og regler. Liker du ikke å synge, bli med likevel. 

Alle er hjertelig velkomne. Drop in.

Gratis lunsj fra klokka 1100. 

Babysangteamet består av Marit og Vigdis-Merete.

Ta gjerne kontakt: Vigdis-Merete,      Tlf 918 54 64 9 . E-post: tro@ringerike.kirken.no
 

 

 

FAMILIEGUDSTJENESTE

Familiegudstjenesten på Ringkollen er en  gudstjeneste som er tilrettelagt for barna. Aktiviteter ute og inne avhengig av været.

 

Følg med på kalenderen på første side, eller under Hønefoss menighet, for å se når neste gudstjeneste for små og store på Ringkollkapellet er.

Det er også familiegudstjenester i alle kirkene flere ganger i året. Sjekk ut gudstjenestelista for menigheten din.

For 1- til 3-åringer

 

 

 

Følg med på nettsidene for nærmere dato.

2-årsgudstjeneste:
Tid og sted: Norderhov kirke
2-årsCD blir utdelt på gudstjenesten

Blomstergudstjeneste:
Tid og sted: Hønefoss kirkestue,
Tidspunkt for den neste kommer senere. Følg med på nettsiden til Hønefoss menighet.
Utdeling av CD til 2-åringene

2-4-6årsboksutdeling:
Sted: Veme- og Lunder kirke