6-ÅRSBOK

6-årsbok blir utdelt i flere kirker. Noen har også aktiviteter og leiker når førsteklassene kommer. 
Egen invitasjon til alle 6-åringene kommer i posten.

KOR og KLUBB

Sangkor:

Sangklubben "Glede"
Tid og sted: Torsdager 14:30-16:00 Haug kirkestue

 

Klubb:

8 +
Tid og sted: Hønefoss kirkestue, 18:00
Annenhver torsdag (oddetallsuker)
For alle mellom 8 og 12 år

 

Kirkeklubb
Tid og sted: Haug kirkestue, 12:30
Torsdager i vårsemesteret
Invitasjon kommer i posten

Tyristrand barne- og ungdomskor

Tid og sted: Tyristrand menighetshus, torsdager 16:30

For alle fra 1. klasse og oppover

Norderhov barnekor

Tid og sted: Norderhov kirkestue, torsdager 14:40-15:30

For 1.-7.klasse

 

Oppstartsdatoer for høsten kommer. Følg også med på Facebook/Trosopplæring på Ringerike.

LEGOKLUBB


Legoklubben i Hønefoss
Tid og sted: Hønefoss kirkestue, 17:30
Annenhver torsdag, partallsuker

BARNESALMEKVELD

Dette er en kveld med flere barne-, ungdoms-, og voksenkor fra hele Ringerike! Her er det sang, fortellinger og musikk som står i sentrum. Dette er virkelig en dag for hele familien!
Tid og sted: Norderhov kirke. Dato for høsten 2017 kommer.

TÅRNAGENT

 

Tårnagenthelg er en TOPP HEMMELIG helg! 
Det er en helg med mysterier som må løses, skatter som må finnes og mye mer.

Mer informasjon kommer i et hemmelig brev til alle 8-åringer...