6-ÅRSBOK

6-årsbok blir utdelt i flere kirker. Noen har også aktiviteter og leiker når førsteklassene kommer. 
Egen invitasjon til alle 6-åringene kommer i posten.

KOR og KLUBB

Sangkor:

Sangklubben "Glede"
Tid og sted: Torsdager 14:30-16:00 Haug kirkestue


Klubb:

Tweens 
Tid og sted: Hønefoss kirke, 18:00
Annenhver torsdag (oddetallsuker)
For alle fra ca 8 år ( etter Tårnagenter) og eldre

 

Kirkeklubb
Tid og sted: Haug kirkestue, 12:30
Torsdager i vårsemesteret
Invitasjon kommer i posten

Tyristrand barne- og ungdomskor

Tid og sted: Tyristrand menighetshus, torsdager 16:30

For alle fra 1. klasse og oppover

Norderhov barnekor 

For barn fra 1.- 7. klasse 

Øvingssted: Norderhov kirkestue/oppmøte: Kirkeskolen 14.00 – 14.25 eller direkte i kirkestua

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Påmelding og mer informasjon: Corinna Stamm 95158301

Vi gleder oss til sangen!          

Hilsen Norderhov menighet ved Corinna

Oppstartsdatoer for høsten kommer. Følg også med på Facebook/Trosopplæring på Ringerike.

LEGOKLUBB


Legoklubben i Hønefoss
Tid og sted: Hønefoss kirke

Plan for høsten 2018 kommer før sommerferien. Følg med!

NB Petersøya, samling for 9.-åringer og eldre, lørdag 09.juni kl 1500-1800. Påmelding. 

BARNESALMEKVELD

Dette er en kveld med flere barne-, ungdoms-, og voksenkor fra hele Ringerike! Her er det sang, fortellinger og musikk som står i sentrum. Dette er virkelig en dag for hele familien!
Tid og sted: Norderhov kirke. Dato for høsten 2018 kommer.

TÅRNAGENT

 

Tårnagenthelg er en TOPP HEMMELIG helg! 
Det er en helg med mysterier som må løses, skatter som må finnes og mye mer.

Mer informasjon kommer i et hemmelig brev til alle 8-åringer...