6-10 år

6-ÅRSBOK

6-årsbok blir utdelt i flere kirker. Noen har også aktiviteter og leiker når førsteklassene kommer. 
Egen invitasjon til alle 6-åringene kommer i posten.


 

Kirkeklubb
Tid og sted: Haug kirkestue, 12:30
Torsdager i vårsemesteret
Invitasjon kommer i posten

Tyristrand barne- og ungdomskor

Tid og sted: Tyristrand menighetshus, torsdager 16:30

For alle fra 1. klasse og oppover

Norderhov barnekor 

For barn fra 1.- 7. klasse 

Øvingssted: Norderhov kirkestue/oppmøte: Kirkeskolen 14.00 – 14.25 eller direkte i kirkestua

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Påmelding og mer informasjon: Corinna Stamm 95158301

Vi gleder oss til sangen!          

Hilsen Norderhov menighet ved Corinna

 Følg også med på Facebook/Trosopplæring på Ringerike.

LEGOKLUBB


Legoklubben i Hønefoss
er en del av samlingene vår annen hver torsdag, partallsuker, kl 1700.

kl 1630-1700 er det middag for de som vil ha

kl 1700 har vi en liten samling, deretter kan du velge mellom lego, tegne og annet. Lek og fellesskap. Bli med, da vel! 

BARNESALMEKVELD

Dette er en kveld med flere barne-, ungdoms-, og voksenkor fra hele Ringerike! Her er det sang, fortellinger og musikk som står i sentrum. Dette er virkelig en dag for hele familien!
Tid og sted: Norderhov kirke. Følg med på Facebook og Det skjer i Ringerikes blad.

TÅRNAGENT

 

Tårnagenthelg er en TOPP HEMMELIG helg! 
Det er en helg med mysterier som må løses, skatter som må finnes og mye mer.

Mer informasjon kommer i et hemmelig brev til alle 8-åringer...