4-5 år

4-ÅRSBOK

4-årsbok blir utdelt i alle kirkene. Døpte 4-åringer får egen invitasjon.
Ofte er det en liten samling før utdelingen, med leiker, skattejakt og frukt/boller.

KIRKEROTTENE

De to kirkerottene Vesle og Fredo besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år.
Kirkerotteteateret turnerer med et nytt stykke hvert år. I år var det Kirkerottene og Lea Mus! 
3-åringer ( noen steder 5-åringer)  får invitasjon i posten.

.

Nytt skuespill hvert år.

Gå inn på www.kirkerottene.no. Her er det aktiviteter og leiker sammen med Kirkerottene!

BARNEKOR

Barnekor finnes det i flere kirker. Det er sang og leiker for de små barna. 

Bare å møte opp på en øvelse!

Hallingby barnekor
Tid og sted: Hval kirkestue, 16:30
Hv
er onsdag

Hønefoss kirke:
Her har vi en drøm om å starte et barnekor. Vil du hjelpe oss? Vi trenger en pianist og gjerne en dirigent, men får vi en pianist, er vi godt i gang. Vet du om barn som vil være med, ta også kontakt, tlf 91854649. 

 Følg oss på Facebook/Trosopplæring på Ringerike eller se kalenderen på sidene her.

 


 

KLUBB

4 +, barneklubb
Tid og sted: Hønefoss kirke, Kirkekjelleren, 17:00
Annenhver torsdag (partallssuker)

Middag, for alle som vil, fra kl 1630. 
Lek, fellesskap, bibelhistorie, sang
Opplegget er for de fra ca fire år. De eldre er medhjelpere, og de yngre kan passes på av de voksne og leke med tegnesaker, lego ol. 

 

Onsdagsklubb
Tid og sted: Lunder kirkestue, Sokna, kl 17:30
Annenhver onsdag (oddetallsuker)