11-14 år

LYS VÅKEN

LysVåken er overnatting i kirka for 11-åringer. 
Det er en helg med mat, sang, leiker og å lære bibelhistorier på en morsom måte.
11-åringene får eget brev i posten med mer informasjon.

Bli med på LYS VÅKEN i Hønefoss kirke, lørdag første til søndag andre desember, du som er født i 2008.
Ta kontakt med Vigdis-Merete for mer informasjon og påmelding. tro@ringerike.kirken.no eller tlf 91854649

 

BLI-LEDER-KURS

MILK er et minilederkurs for alle dere som har vært konfirmanter. 

Er du yngre, inviterer vi av og til til lederkurs for de som ennå ikke har nådd konfirmantalderen. 

Ta kontakt, om du er interessert i å være med på et lederkurs. Vi trenger DEG!
 

Vigdis-Merete, tlf 91 85 46 49. E-post: tro@ringerike.kirken.no Følg oss på Facebook/Trosopplæring på Ringerike.