Barnekor (skolebarn)


Barnekor finnes det i flere kirker. Det er sang og leiker for de små barna. 

Bare å møte opp på en øvelse!
 

 

NORDERHOV 

Norderhov guttekor 

Koret er for sangglade gutter fra 7 år og oppover

Øvingssted: Norderhov kirke

Vi øver på torsdager fra kl. 15.00, og synger, har koreografi, leker og har det gøy. I tillegg til øvelser har vi aktiviteter som kinokveld, sommertur, juleverksted og vi opptrer på ulike arrangement.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Påmelding og mer informasjon: Corinna Stamm 95158301

Vi gleder oss til sangen!

        

Knøttesang

Knøttesang er for barn i alderen 3-6 år, og vi har samlinger onsdager i Norderhov kirkestue kl. 17.00-18.00.

Påmelding og info hos Corinna tlf.: 95 15 83 01 corinna.stamm@ringerike.kirken.no

 

TYRISTRAND

Tyristrand barnekor

For barn i skolealder. Vi synger sammen og øver til opptredener hovedsakelig på gudstjenester i Tyristrand kirke. Øvelsene er torsdager 1700-1800 i menighetshuset. Ta gjerne kontakt med Kristin Frivold Davidson (99 33 14 95).

 

Minigospel

For barn fra ca 4 år. Vi synger og leker eller tegner hver mandag 17.30-18.30 i menighetshuset. Ta gjerne kontakt med enten Kristin Frivold Davidson (99 33 14 95) eller Bjørg Halvorsen (97 17 31 37).

 

ÅDALEN

Hallingby barnekor
Tid og sted: Hval kirkestue, 16:30
Hver onsdag.

Anne-Marthe B. Larsen:

tlf. 478 15 147
anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

 

Tilbake