Hønefoss menighet


 

Hønefoss menighet har om lag 7000 medlemmer, og har siden 1990 vært prostesete i Ringerike prosti.
Hønefoss kirke er soknekirken, med sentral beliggenhet hvor kirkegaten går helt opp til Søndre torv.
Gamle Hønefoss kirke brant ned til grunnet 26. januar 2010. Nye Hønefoss kirke ble innviet 10. desember 2017, og er et signalbygg i bybildet. Her ligger også kirkekontoret i Ringerike, hvor Ringerike kirkelige fellesråd og prosten i Ringerike har sine kontorer.

Hønefoss menighet er en aktiv menighet, med mange oppgaver og tilbud for både barn, ungdom og voksne.
For barna har vi tilbud om babysang, torsdagsklubb, utdeling av bøker, Bo hjemme-leir, Tårnagenter, Lys Våken og andre enkelt-arrangement. Flere er i samarbeid med andre menigheter.
Ten Sing og Leder-trening er begge tilbud for ungdom i hele prostiet.
For voksne har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartnere.  

Gjennom sommeren har vi Åpen kirke, Pipekonserter, i tillegg til hverdagsgudstjenester hver onsdag. I advent har vi Jul i Kirkegata, med offisiell åpning torsdag før 1. søndag i advent.
Hønefoss menighet har Stefanus-alliansen som sitt misjonsprosjekt.

Tilbake