Utdeling av bøker

Alle våre menigheter har utdeling av bøker.