Ringerike prosti og fellesråd > Vigsel > Forespørsel om vigsel

Vigsel

 

 

Tips og generell informasjon om vigsel finner dere på våre vigselssider ved å trykke her

Viktig å vite:

  • Ny registrering er ikke det samme som å "booke" en kirke. Kirken og dato er ikke endelig før dere mottar bekreftelse fra kontoret. Hvorfor? Vi får inn mange forespørsler om vigsel og må se dette i sammenheng med ressursene vi har tilgjengelige. En ting er om kirken er i bruk eller ikke, en annen ting vi må sjekke er prest, organist og kirketjenere.
  • Dersom du har bostedadresse utenfor Ringerike, eller ikke er medlem av DnK, er det faste satser.
  • Prisene for 2019 er som følger de "utenbys" innbyggere / ikke medlem av DNK: Leie av kirke 3.000,-  Organist   2.320,-