Varsling


Velkommen til Ringerike kirkelige fellesråd sin varslingsside

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle.
Dersom du har informasjon om kritikkverdige forhold er du oppfordret til å varsle om det på denne siden. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at vi kan gjøre noe med det, og unngå lignende situasjoner i fremtiden. Du kan velge om du vil varsle skriftlig eller muntlig.

 

For ansatte:  
https://portal.mittvarsel.no/skjema/ringerike-kirkelige-fellesrd-/O25hal8ejIg1TMWU.1472?lang=no

For andre som er i kontakt med kirken: 
https://portal.mittvarsel.no/skjema/ekstern-portal-for-ringerike-kirkelige-fellesrd-/HopRvknJ8BVKMIud.1473?lang=no