Ønsker du å bidra med frivillig innsats i en av våre menigheter?
Her er det mange meningsfulle oppgaver du kan være med på.

Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon; tlf.: 32 15 18 20 / post.ringerike@kirken.no 

 

Siden er under oppbygging. Mer informasjon vil komme.