Kontaktinformasjon


Ringerike kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkegata 12, 3510 Hønefoss - se kart
Telefon:
 32 18 15 20 
Epost:
 post.ringerike@kirken.no

 

Kirkekontoret er åpent alle hverdager fra 09.00 til 15.00

Ass.kirkeverge og personalleder

Kjersti Søberg

90 16 98 31

Send e-post

Fengselsprest

Morten Hansen Hunstad

41 34 08 70

Send e-post

Kirketjener Hval

Kjetil Huseth

94 88 23 41

Send e-post

Kirketjener Hønefoss

Knut Heimdal

97 98 00 17

Send e-post

Kirketjener Lunder/Strømsoddbygda 

Erik Sjømyr Hansen

91 16 89 52

Send e-post

Kirketjener Veme

Ole Alexander Berg

40 32 25 53

Send e-post

Kirketjener Viker og Nes

Arne Tangen

40 40 75 20

Send e-post

Kirketjener Haug

Per Morten Gaptjern

94 86 53 11

Send e-post

Kirketjener Hønefoss og Ringerike krematorium

Ingvild Fonneland Steen

47 45 56 83

Send e-post

Kirketjener Norderhov/Ask

Gro Elisabeth Håkenrud

90 12 73 64

Send e-post

Kirketjener Tyristrand

Per Øystein Aamodt

90 95 43 06

Send e-post

Kirketjener Ullerål og Haug

Thomas André Habberstad

93 02 26 50

Send e-post

Kirkeverge 

Kjetil Gjærde

41 64 92 92 

Send e-post

Menighetspedagog

Jorun Bertheussen

47514676

Send e-post

Menighetspedagog Ringerike prosti

Kristin Davidson

99 33 14 95

Send e-post

Menighetspedagog Ringerike prosti

Mari Kristoffersen

94 00 37 09

Send e-post

Menighetspedagog Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen

96 73 25 61

Send e-post

Organist

Iver Koksrud

92 86 10 60

Send e-post

Organist Haug og Ullerål

Martine Bæver Larsen

91 52 50 99

Send e-post

Organist Hval, Viker og Nes

Kristina Suni

97 56 71 45

Send e-post

Organist Hønefoss

Stein Sødal

90 14 21 86

Send e-post

Organist Norderhov/Ask og Tyristrand

Corinna Stamm

95 15 83 01

Send e-post

Prest/kapellan Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme, Lunder

Frøydis Haug

40 10 89 44

Send e-post

Prest/Seniorprest Hønefoss

Tor Magnus Amble

90 07 45 85

Send e-post

Prest/Sokneprest Hval, Viker og Nes

Pål Asle Djupvik

95 20 88 56

Send e-post

Prest/Sokneprest Hønefoss

Stine Kiil Saga

99 01 40 56

Send e-post

Prest/Sokneprest Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme, Lunder

Marie Lyngseth

97 73 09 89

Send e-post

Prest/Sokneprest Ullerål

Nils Christian Skjauff

90 19 76 18

Send e-post

Prost

Kristoffer Lønning Tørressen

97541407

Send e-post

Regnskapskonsulent 

Frank Johnsen

95 25 04 53 

Send e-post

Sekretær for Haug og Ullerål

Cathrine Nymoen

48 13 41 57

Send e-post

Sekretær for Hval, Viker og Nes og kirkevergen

Mona Steingrimsen

90 11 12 23

Send e-post

Sekretær for Norderhov/Ask, Tyristrand og Soknedalen

Anne Irene Opperud

95 01 81 88

Send e-post

Sekretær Hønefoss menighet / Ringerike prosti

Tove-Marthe Simarud Nyhuus

95 25 47 24

Send e-post

Ungdomsdiakon

Anne-Marthe Bergsland Larsen

47 81 51 47

Send e-post