HÅP i en dråpe vann


Årets Fasteaksjon er rett rundt hjørnet. Menighetenes konfirmanter banker på døra di en dag fra 17. - 19. mars.  Ta vel i mot dem. 

Les mer
Foto: Kirkens Nødhjelp. Rachelle drikker vann fra en hageslange  

HÅP i en dråpe vann


Årets Fasteaksjon er rett rundt hjørnet. Menighetenes konfirmanter banker på døra di en dag fra 17. - 19. mars.  Ta vel i mot dem. 

Les mer

Årsmøter i menighetene i Ringerike


Det er tid for menighetenes årsmøter.

Les mer
 

Årsmøter i menighetene i Ringerike


Det er tid for menighetenes årsmøter.

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Vennetreff i Tyristrand menighetshus

Tyristrand menighet inviterer til Vennetreff.  

Les mer

Tirsdagsklubb på Sokna

Annen hver tirsdag er det tirsdagsklubb i Lunder kirkestue fra kl. 17.00-18.00

Les mer

Lørdagssamling i Veme

En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING i Veme kirkestue

Les mer

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.

Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar inviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere...

Les mer

Ringerike kirkelige fellesråd

Ringerike kirkelige fellesråd 2023-2024 har konstituert seg og er klar for innsats.

Les mer

Vannkraner stengt for vinteren.

Vannkranene på våre kirkegårder er nå stengt for vinteren.

Les mer

Lyst til å synge i kor eller spille orgel?

Velkommen til åpen øvelse med Norderhov barnekor - guttekor Torsdag 7.september 2023 i Norderhov kirkestue. Vi har også Knøttesang ...

Les mer

Utlån av dåpskjoler i Ullerål menighet

Ullerål kirke har to dåpskjoler til utlån.

Les mer