Felles nettgudstjeneste Søndag 21. februar


Les mer

 

Felles nettgudstjeneste Søndag 21. februar


Les mer

 
 

Årsrapport 2020 Hønefoss menighet

Les mer

 

Flere ledige stillinger - Ringerike fellesråd

Se stillingsutlysninger og søk her.

Les mer

 

Fornyelse av festeavtaler

Les mer

 

Gudstjenester i januar

Les mer

 

Digital salmekveld fra Norderhov kirke

Les mer

 

Flere utegudstjenester på julaften

Les mer

 

Informasjon om kirkens aktivitet i januar

Les mer

 

Oppdatert smittevernplan for gudstjenester og kirkelige handlinger på Ringerike

Les mer