Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Les mer
 

Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Les mer

Barnesalmekveld i Ullerål kirke


Velkommen til barnesalmekveld - sang og salmekveld for hele familien i Ullerål kirke 18.april kl 18.00

Les mer
 

Barnesalmekveld i Ullerål kirke


Velkommen til barnesalmekveld - sang og salmekveld for hele familien i Ullerål kirke 18.april kl 18.00

Les mer

Vennetreff


Velkommen til Vennetreff i Tyristand menighetshus 13.april kl 11.00 - 13.30.   

Les mer
 

Vennetreff


Velkommen til Vennetreff i Tyristand menighetshus 13.april kl 11.00 - 13.30.   

Les mer

Prosjektkor - Påskenattsmesse

Liker du å synge? Vil du være med i koret til Påskenattsmessen?

Les mer

Innvielsesgudstjeneste i Haug

Velkommen til Innvielsesgudstjeneste i Haug kirke søndag 26. mars kl. 13.00. Det blir servert kirkekaffe på Haugvang rett etter gudstj...

Les mer

Kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag

Valg av menighetsråd i alle sokn i Ringerike – frist for innlevering av listeforslag. 

Les mer

Ung i Menighetsråd

Er du opptatt av ungdomsaktiviteter, menneskerettigheter eller bærekraft?   

Les mer