Våre tilbud om Babysang:

Hønefoss kirke:

Hver mandag og onsdag kl. 12.00 
Vi synger og beveger oss med barna og det passer for barn mellom 0 til 1 år.
Info og uformell påmelding på facebook:

Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mk254@kirken.no 


Tyribo omsorgssenter, Tyristrand:

Annenhver torsdag kl. 11.00

Olaug Ringkjøb og Bjørg Halvorsen.

Facebook: Babysang på Tyristrand


Hvelven omsorgssenter:

Annenhver torsdag kl. 11.30

Vigdis-Merete Rønning