Våre tilbud til deg som er mellom 1 - 7 år

Hallingby barne - og ungdomskor

Hallingby barne - og ungdomskor for deg mellom 7 og 16 år!

Les mer

Kirkeklubb-2 i Haug

Kirkeklubb-2 for 1. og 2. trinn i Haug kirkestue

Les mer

Musikk-SFO i Ullerål kirke

Les mer

Norderhov knøttesang

Knøttesang for barn i alderen 3-7 år i Norderhov kirkestue.

Les mer

Onsdagsklubb i Hval

Onsdagsklubb i Hval kirkestue for barn i alderen 2 - 8 år.

Les mer

Torsdagsklubb i Hønefoss kirke

Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

Les mer

Tyristrand Minigospel

Minigospel er for barn fra ca. 4 år.

Les mer

Utdeling av bøker

Alle menigheter i Ringerike har utdeling av bøker til sine 4-åringer. Noen menigheter deler også ut bøker til 2 - åringer eller 6 - åringer...

Les mer