Informasjon om kirkens aktivitet i januar


 

Vi starter året med lav virksomhet, som følge av de nye nasjonale rettningslinjene og de nye retningslinjer som har kommet fra kirkerådet.

De innebærer at gudstjenester 10. og 17. januar må avlyses, ingen Hverdagsgudstjeneste i Hønefoss, ingen konfirmantsamlinger eller barne- og ungdomsaktiviteter.

Gravferd går som før, med maks 50 til stede og 2 m til nærmeste kohort ved sang.

Dåp går fint, med maks 10 personer til stede, i tillegg til kirkelig personell.

Ingen åpen kirke på generell basis.

Kirkekontoret holdes åpent som vanlig.

 

Her er de nye reglene for kirken fra 4. januar:

  • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
  • Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
  • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.
  • I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.

Den norske kirke vil fremover ha dialog med myndighetene om hvilke regler som skal gjelde i kirken når samfunnet gjenåpnes. Dette gjelder særlig definisjon av sitteplasser, samt avstands- og antallsbegrensningene.

Oppdatert smittevernveileder finnes på kirken.no/korona.

 

Tilbake