Endelig klart for visitasgudstjeneste


 

Etter flere utsettelser kan endelig biskop i Tunsberg Jan Otto Myrseth gjennomføre siste del av visitasen i Hole, Norderhov, Tyristrand og Soknedalen. Visitasgudstjenesten vil bli holdt i Norderhov kirke søndag 9. mai kl.11:00.

Velkommen!
 

Tilbake