Gi ditt bidrag til årets Fasteaksjon


 

GI DITT BIDRAG TIL FASTEAKSJONEN!

Pengene vi samler inn går til Kirkens Nødhjelp og de innsamlede midlene skal brukes til å gi rent vann til mennesker som ikke har det. For bare 250 kr kan du være med og sørge for at et menneske får vann resten av livet. Du kan lese mer om deres arbeid på https://www.fasteaksjonen.no/ 

 

Gi ditt bidrag via menighetenes innsamlinger her på Facebook:
Haug: https://www.facebook.com/donate/339239330852466/3697099953742729/ 

Hole: https://www.facebook.com/donate/342356000481729/253507409599284/ 

Hønefoss: https://www.facebook.com/donate/1367507513607756/

Lunder: https://www.facebook.com/donate/794863057772882/1843721025785201/ 

Norderhov og Ask: https://www.facebook.com/donate/1328311297568996/3786901068055901/ 

Tyristrand: https://www.facebook.com/donate/1383577738641775/3300089750092666/ 

Ullerål: https://www.facebook.com/donate/3367663313345555/5105127676227412/ 

Veme: https://www.facebook.com/donate/174335144267097/2715947645382431/ 

Ådalen: https://www.facebook.com/donate/430418324900110/ 

Eller du kan vippse til 2426. Det går også bra å sende et SMS til 2426 eller gi på konto 1594 22 87493.
 

Tilbake