Aktiviteter i Veme kirke mai-juni 2021


 

Menighetsrådet avholder årsmøte

Onsdag 12. mai kl.18.00 i Veme kirkestue. Åpent for alle. Prest Magnus Vestvik vild holde et kort foredrag etter årsmøte. Tema er nye oppdagelser og kunnskap om  vår historie. Forslag til saker må sendes styret ved nestleder senest 5. mai 2021.

Epost nestleder: runar.gjerald@gmail.com

Tlf nr: 92889252

 

Dugnad oppretting av gravstøtter 11. mai 2021 kl.17.00

Er det behov for å rette opp gravstenen din hjelper vi til med det.  Kirken holdes åpen for lystenning og musikk. De blir enkel bevertning.

 

17. mai 2021 kl.10.00 andakt

Det blir ikke ordinær gudstjeneste inne grunnet smittesituasjonen pr. dato, men det holdes en kort andakt ute. Det blir servert kaffe etter andakten ca. kl.10.30. Ta med flagg og møt opp.

 

Fredsgudstjeneste 6. juni kl.11.00 ved prest Kai Helge Reinertsen

Dette er en av de flotteste gudstjenestene vi har på Veme. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Gudstjeneste på Støvernsætra

13. juni 2021 blir det utegudstjeneste på "skauen" som i 2020. Sett av tidspunktet. Det vil komme ut egen informasjon om gudstjenesten senere.

Vi håper mange benytter anledningen til å delta på arrangementene.

Smittevern blir ivaretatt.

 

Med vennlig hilsen

Menighetsrådet i Veme menighet

 

Se informasjon i Ringerikes Blad under DET SKJER. Her legger vi ut informasjon ved behov.

Følg oss på Facebook så blir du raskt oppdatert.

 

 

Tilbake