VELKOMMEN TILBAKE TIL GUDSTJENESTE!


 

Endelig kan vi samles til gudstjeneste igjen. Den helgen vil det bli holdt flere gudstjenester i Ringerike prosti, både lørdag og søndag:

 

Lørdag 1. mai

Lunder            1100    1.mai-gudstjeneste. Moen Saxegaard.

 

 

Søndag 2.mai

Haug               1100    Matthiasdottir.

Hole                1100    Hunstad.

Hønefoss        1100    Høymesse med påskepreg. Amble.

 

 

Merk at det er plassbegrensninger i alle kirkene, les mer om dette her:

https://ringerike.kirken.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/399/Oppdatert-smittevernplan-for-Ringerike

Tilbake